Nyílt levél 2

Henry Hafenmayer · Stemmerstr. 1 · Oberhausen · [email protected]

 

A hazugság vége

 Oberhausen, den 22.03.2016

 Nyílt levél 2

Dir. Kriminaliät K1 ST KK
König-Heinrich-Platz 1
47051 Duisburg
Esseni Rendőr- főkapitányság
Büscherstraße 2-6
45131 Essen

Iktatószám: 502000-156493-15/8
Az ön 2016.01.20.-ai írása / az én 2016.02.15.-ei idézésem
Bünügyi főbiztos Úr,
„A hazugság vége“ című írásom kapcsán, „népuszítás“ vadja miatt vádlottként akarnak kihallgatni.
A nyílt levélben leírt fejtegetések értelmében
 

„De olyan törvények, amelyeket arra fordítanak, hogy ezreket küldjenek börtönbe, fosszanak
meg jogaiktól, testileg és lelkileg gyötörjenek és megöljek nem érvényesek a történelem előt.
A törvények, amelyek meg akarjak tiltani, hogy egy veszélyt nyíltan veszélynek nevezzünk,
ellentmondásban vannak minden nép egészséges önfenntartási akaratával. Ezert nem kell
féljünk ezektől a törvényektől és nem szabad alávessük magunkat e törvények
bejelentőinek!“

nem fogok az ön idézésének eleget tenni.

Ha a német nép ellenségeinek segítői engem az inkvizíció törvényszéke elé akarnak vonszolni, tudják, hol találnak meg. Tisztában vagyok azzal, hogy ezeknek a bűnözőknek jelenleg még hatalmukban áll, hogy engem az igazság terjesztésében meggátoljanak. De joguk nincs hozzá!

A bűnösség kérdését illetően meghatározó a törvényszékek számára, akik a német nép felszabadulása után működnek, az ahogy a mai naptól kezdve viselkednek. Mert legkésőbb ezen írás bizonyított átvétele után már nem tudja állítani magáról senki, hogy semmit sem tudott a német nép ellen folytatott harcról és a régóta megtervezett népirtásról.
Ha ön német, akkor az ön elsődleges kötelessége, hogy most felálljon és részt vegyen a rejtve tevékenykedő ellenség és ennek nyilvánosan működő segítői ellen folytatott harcban!
A Német Szövetségi Köztársaságra tett esküvel szemben, részben, amely az idegen uralom egyik szerveződési formája (Carlo Schmidt), egyrészt elkötelezettnek kell lennie, abban az értelemben, hogy tetteivel a német nép javát és védelmét kell szolgálja!
Természetesen kell a népuszítás miatt vizsgálatot folytatni!
A szövetségi Parlament az írott és képi média, a törvényszékek, a hivatalok, a hatóságok túláradnak a tettesektől.A fent említett körökben a csoportos csalás és lopás ellen folytatott eljárások ugyanazon eredményhez fognak vezetni. Végül mindenki tettes lesz, tehát ön is, országárulás és felségsértés vétkével.
A „demokrácia“ fogalmát a zsidók találták ki és plántálták a megzavarodott népek elméibe. Azóta alternatíva nélkül dicsőítik és az emberiség legfőbb javának nyilvánították ki. Úgy aztán meg tudták alapozni, hogy miért lehet csak fegyveres erőszakkal és mészárlási orgiákkal rákényszeríteni a szófogadatlan népekre.
Már több mit 100 évesek az alábbi ismeretek, amelyek segíthetnek önnek abban, hogy a gonoszt gyökerestől el tudja távolítani, már ha ezt végre fel akarja ismerni:

„Mint egy fertőző betegség száguld 1789 óta a demokrácia gondolata Európán, az egész világon keresztül, jót és rosszat, egészségest és egészségtelent megfertőz a pestis. Szörnyű ebben a germánságon folyattatott érvágás; mert a demokrácia, a tisztább nemesi faj háttérbe szorítása és egy nem ária eredetű őslakosság előrélepése.

A demokrácia az elkeletiesedett idegenség egy gyermeke, amely és szinte mindig azonos értelmű a német
germán úri réteg süllyedésével.”

„Abban a pillanatban amelyben minden öröm és bánat, minden apróság állandóan az ún. „közvélemény“ kezébe lesz téve , az az úr az államban aki jobban ért ahhoz, hogy ezt a közvéleményt a saját szolgálatába tegye. És ezt az tudja, aki a legjobban tud hazudni. És végül ez nem a német, hanem ahogy Schopenhauer is mondja „ a hazudozás nagymestere, a zsidó“.

„A sátán az atyátok, és atyátok kedvére igyekeztek tenni, aki kezdettől fogva gyilkos, nem tartott ki az
igazságban, mert nincs benne igazság. Amikor hazudik, magából meríti, mert hazug, és a hazugság atyja.”
(János 8,44)

A 20. század legnagyobb hazugságával, a 4- 6 millió zsidó a németek által elkövetett állítólagos tömeges megsemmisítésével béklyózza meg a zsidó, nem csak a német népet . Minden nép bűnösnek kell érezze magát. Erre az aljas horrormesére alapozva, a történelmének és a nagy személyiségeinek meggyalázása által ölik meg a német nép lelkét.
Mindenki, aki ma azzal érvel, hogy rá nem tartozik a holokauszt, nincs tisztában azokkal az ocsmány veszélyekkel amelyek a rendszeres elbutítás és átnevelés következtében fenyegeti a nemzetünket.
Mert nem természetes és normális, hogy egy olyan nagy és kultúrát teremtő nemzet, mint a német, aktívan részt vegyen a saját maga megsemmisítésében, azáltal, hogy idegen rasszok millióinak isten hozottat mond, hogy ezek kiraboljak, megerőszakolják és meggyilkoljak.
Ez beteges!
Nyilvánvaló tehát, hogy mindenki, aki most még az ellenséggel együttműködik azáltal, hogy az NSZK megszállásos szerkezetét és ennek megmaradását támogatja egy nemzetáruló!
Egy passzív magatartás is, tehát a felismert igazságtalanság elhallgatása, aktív segítség az ellenségnek és kár a saját nemzet számára.
Csak azért lehetséges a hallgatás és a megbúvás, mert a zsidók szolgálatában álló összes segítő a németek fejébe táplálja, hogy az okos enged. Természetesen csak az történik meg, amit a buták akarnak. A buták viszont nem veszik észre, hogy őket is irányítják.
Hol vannak a német nemzet eszes koponyái?
Biztos sokan voltak és vannak.
Ha meg nem zsarolták, be nem zárták vagy meg nem „balesetesítették“ őket, akkor hallgatnak, mert félnek.
Lehet ön is. Az ön életét, az ön családja és saját nemzetének életét nem tudja úgy megmenteni. És mindenki más hallgat, mert egy további, a német népbe traktált zsidó „bölcsesség” áldozatai: „én nem tudok változtatni semmin, ahogy van, úgy van!”
Goethe szavaival „kezdetben volt a tet“ felszólítom önt, ezen írás címzettjét, hogy foglalkozzon végre a német történelemmel, az igazi történelemmel.
Ne bízzon a győztesek hazug meséiben és ismerje fel már végre ki is áll a háború, a halál és a szenvedés hátterében ebben a világban. Ki húz egyedül abból hasznot ha Európa elvérzik egy nagy polgárháborúban és felszámolódnak a nemzetiségek a fajok keveredése által.
Az idegen fajú emberek áramlása Európába nem a véletlen műve, hanem tervezet!
A szövetségi hadsereg, a rendőrség és minden fegyveres erő, amely a német nemzetre tett eskü alatt áll, felszólíttatik arra, hogy fejezze be a saját nemzete ellen folytatott háborút.
Egy tisztességes német vezetés meg kell szüntesse a német szövetségi köztársaságot és vissza kell állítsa a német birodalom hatókepésséget.
Azonnal be kell hívni a katonaköteles férfiakat, hogy védjék a német határokat a többi horda támadásávalszemben és állítsák vissza a rendet a birodalomban.
Hivatalos közleményekben fel fogja világosítani az átmeneti vezetés a német népet a hazugságok közötti összefüggésekről. Ezen rémtörténetek felelős őrzői és terjesztői el lesznek távolítva minden hivatalból, sajtozol és média állasokból. Egy csapásra be fog következni a gyógyulás és lehetséges lesz, hogy a német nép saját döntéséből egy alkotmányt adjon ki, amely előfeltétele egy új kormány kialakításának.
Mindezek most kell bekövetkezzenek!
Még meg tudja akadályozni a tervezet polgárháborút.
Henry Hafenmayer